Verzuim?

Ziekteverzuim komt in elke onderneming voor. Een goede aanpak van verzuim is van groot belang voor zowel werkgever als werknemer. Met gerichte en deskundige oplossingen kunnen medewerkers geleidelijk terugkeren in het arbeidsproces en sneller herstellen. RC Westland helpt werkgevers graag in het re-integratieproces.

Re-integratie bij RC Westland

RC Westland ontzorgt werkgevers door het begeleiden en faciliteren van het re-integratietraject. Ons professionele team zet zich met 100% in voor het creëren van een passende en veilige werkomgeving van de medewerkers. Voor iedere medewerker wordt gekeken naar zijn/haar mogelijkheden. Kan hij/zij staand of zittend werk doen? Is het voor de medewerker beter om in een rustige ruimte te werken? RC Westland denkt mee en werkt toe naar terugkeer in het arbeidsproces.

Stappenplan

Een medewerker in verzuim met benutbare mogelijkheden meldt u zeer gemakkelijk aan via ons inschrijfformulier. Wij nemen na ontvangst contact met u op om de inschrijving en functionele mogelijkheden van de werknemer te bespreken. RC Westland werkt naar aanleiding hiervan een opbouwschema voor de werknemer op en nodigt de werknemer uit voor een intake. Als werkgever wordt u gedurende de re-integratie middels wekelijkse urenlijsten en een maandelijkse evaluatie effectief op de hoogte gehouden van het proces. 
Voor de aanmelding wordt een plaatsingstarief naar de werkgever gefactureerd van € 295,-. Heeft u vragen over het plaatsen van medewerkers, beantwoorden wij deze graag!