Verzuim?

Ziekteverzuim komt in elke onderneming voor. Een goede aanpak van verzuim is van groot belang voor zowel werkgever als werknemer. Met gerichte en deskundige oplossingen kunnen medewerkers geleidelijk terugkeren in het arbeidsproces en sneller herstellen. RC Westland helpt werkgevers graag in het re-integratieproces.

Re-integratie bij RC Westland

RC Westland ontzorgt werkgevers door het begeleiden en faciliteren van het re-integratietraject. Ons professionele team zet zich met 100% in voor het creëren van een passende en veilige werkomgeving van de medewerkers. Voor iedere medewerker wordt gekeken naar zijn/haar mogelijkheden. Kan hij/zij staand of zittend werk doen? Is het voor de medewerker beter om in een rustige ruimte te werken? RC Westland denkt mee en werkt toe naar terugkeer in het arbeidsproces.

Stappenplan

Het aanmelden van een kandidaat kan via het ons inschrijfformulier Indien gewenst met een consult en/of begeleiding van een bedrijfsarts en fysiotherapeut van ARBO.NU.  Binnen 2 werkdagen zal er een afspraak ingepland worden voor een intakegesprek en beginnen wij met het aanleggen van een dossier. Voor de aanmelding, de opstart van het dossier en een intakegesprek hanteren wij het tarief van € 180,25

Ook bij een no-show afspraak brengen wij dit bedrag in rekening, zodat ook u als opdrachtgever de no-show kan gebruiken voor dossiervorming.

Bij het intakegesprek zullen er naast een kennismaking, rondleiding en uitleg ook diverse formulieren worden verstrekt ter ondertekening, zoals: huisregels van RC Westland, een toestemmingsformulier en een ARBO veiligheid checklist. Indien een tolk gewenst is bij het intakegesprek dan dient u deze zelf te verzorgen

U wordt als opdrachtgever dagelijks op de hoogte gebracht van aan- of afwezigheid van de kandidaat. Per week ontvangt u een overzicht van de aanwezige uren bij RC Westland en een maandelijkse evaluatie. Uiteraard zullen wij u op regelmatige basis telefonisch op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hiervoor hanteren wij een tarief van € 128,75 per maand per kandidaat zolang de re-integratie loopt. U ontvangt de factuur per de eerste van de maand. De eerste maand zal de berekening naar rato van aanmelding zijn. Er zal geen verrekening plaatsvinden als de kandidaat de laatste maand niet volledig meer aanwezig is.

Plaatsen wij een kandidaat op de wachtlijst dan stopt het maandtarief voor een periode van maximaal 3 maanden. Na deze 3 maanden zullen wij het dossier sluiten.

Onze tariefwijzigingen gaan in voor de aanmeldingen die vanaf 1 januari 2023 door RC Westland worden ontvangen.


 Heeft u vragen over het plaatsen van medewerkers, beantwoorden wij deze graag!