ARBO.NU is een gecertificeerde arbodienst. Zij richten zich vooral op de re-integratie van medewerkers, focussen op preventieve processen om verzuim tegen te gaan en we begeleiden afvloeiingsprocessen als het niet anders kan. Hun ervaring en kennis, gecombineerd met een praktische aanpak van elke opdracht, resulteert in een aanzienlijke beperking van verzuim en verzuimkosten. Daarbij een aanvullende gecertificeerde arbodienst voor bedrijven en particulieren zijn o.a. begeleiding van 2e spoor trajecten, Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), preventief medisch onderzoek(PMO), periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en diverse keuringen zoals voor een (groot) rijbewijs.

En met een tweede vestiging bij RC Westland

ARBO.NU en RC Westland werken nauw samen. Aangepast werk voor mensen die tijdelijk of structureel niet meer in het reguliere arbeidsproces passen. Met elkaar en voor elkaar.
Meerdere dagen per week is er een bedrijfsarts en fysiotherapeut (met BIG registratie) aanwezig op locatie. Via het inschrijf formulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.